O nas Outsourcing Wdrożenia Serwis drukarek INTERNET AUDYTY SPRZĘT SPORT DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Kontakt

AUDYTY

Zawsze rozpoczynając współpracę z firmą dokonujemy w niej audytu, wizji lokalnej, który obnaża mocne i słabe strony obecnej infrastruktury. Jest to plus dla obu stron, przedstawia w pełnym świetle cały sprzęt komputerowy (serwery, komputery, peryferia, elementy sieci) oraz oprogramowanie znajdujące się w firmie. Często zabiegi czysto kosmetyczne (np. zamiana drukarek na stanowiskach, uruchomienie oprogramowania bądź usługi w nim zawartej) powoduje pierwsze korzyści.

Audyty wykonujemy standardowo jako pierwszy element jeszcze przed zaufaniem nam i powierzeniem w opiekę swojej infrastruktury jak również jako usługę dodatkową. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, kiedy zmieniają Państwo informatyka i dokumentacja pozostawia wiele do życzenia, stajecie się częścią grupy firm, czy dokonujecie fuzji/połączeń i taka wiedza w formie szczegółowego raportu jest niezbędna, czy w końcu uważacie, że Wasze zasoby pozwalają na więcej i chcecie poznać prawdę.

Efektem przeprowadzonego audytu jest szczegółowy raport całej infrastruktury (bądź jego części jeżeli takie jest Państwa życzenie) obejmujący stan faktyczny, nadwyżki, braki, podsumowanie z zaleceniami. Często korzyści płynące z uruchomienia nie używanego oprogramowania, zwiększenia wydajności częściowo uśpionych maszyn przewyższają znacząco koszt samego audytu. Pomijając wartości mniej mierzalne takie jak porządek w dokumentacji czy zoptymalizowanie zasobów sprzętowych, jak i bardziej mierzalne wykorzystane lepiej zasoby ludzkie.