O nas Outsourcing Wdrożenia Serwis drukarek INTERNET AUDYTY SPRZĘT SPORT DZIAŁALNOŒĆ SPOŁECZNA Kontakt

Pomoc potrzebujˆšcym.

Od 2012 roku wspieramy finansowo Dom Dziecka przy ulicy Lnianej 9 w Łodzi poprzez Fundację Konik na Biegunach. Również fundujemy prezenty na oddziały Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 8.

Działalnoœć ta wydaje mi się konieczna, doœwiadczamy w życiu wielu emocji, zarówno tych dobrych jak i złych. Jednak dzieci doœwiadczone chorobšˆ czy brakiem rodziców muszšˆ mieć wsparcie, jesteœmy im to winni.

Zachęcam Was do pomocy ludziom potrzebujˆcym.

Michał Smoleński.